power Coaching & Mentoring

På dansk / In English

Power Coaching  &  Mentoring

   ⇓ Read this text in english further down this page ⇓   

 1. Din karriere og dit liv skal give mening og være betydningsfuld og min erfaring er, at det ofte er enklere end du går og tror.
  .
 2. Forandringer og udfordringer er din naturlige  mulighed for at stoppe op og betragte både dit liv og din karriere fra nye vinkler.
   
 3. I perioder kan du opleve det som at befinde dig i et nyt og ukendt landskab og her er det yderst brugbart at have en “rejsefører” ved din side.
  .
 4. Det er i disse forandringsfaser, at jeg har mine stærkeste kompetencer og erfaring at øse af til dig som din powercoach og mentor.

 5. Power coaching, betyder at du kommer til at stå stærkt i både din ydre verden og på den platfor der udgør din indre verden, altså dine sociale relationer, dine følelser, tanker og værdier.
  .

.

Er du nysgerrig på hvilken livsfase du befinder dig i, så kan du læse mer her om din specifikke Livsfase”.
.

___________________

Power Coaching, én enkelt gang

 Når det drejer sig om ét bestemt og konkret emne.
Det største udbytte får du, når du har været i et forløb.
Vælger du at booke en enkelt samtale, for at finde ud af om jeg skal være din coach, så modregner vi det i prisen når du køber et forløb.

Hver Power Coaching session varer ca 60 minutter.

Pris: 950 Kr. incl. moms.

__________________
 

Mentorforløb – 10 x 1 time

 Du har følgende muligheder med dette forløb:

 • Online sessioner, fx. Facetime, Messenger, Zoom
 • Samtaler på mit kontor i Hellerup
 • Samtale på anden adresse/lokation
  Fx. Walk & Talk (kørselsbetaling)

Der udleveres en logbog ved forløbets begyndelse, der danner grundlag for hele forløbet.
Forløbet indeholder 10 sessioner og betales samlet.

Pris: 7500 Kr. incl. moms.

___________________


Mentorforløb – 20 x 30 minutter

 For dig der ved at du har brug for at have en mentor ved din side i en længere periode/overgang, der kan coache, udfordre og fastholde dig over en længere periode og eller forandringsfase.

Du kan bruge og benytte dine 20 x 30 minutters ‘klip’ som du har brug for det og du kan benytte mig på følgende måde:

 

 • Online sessioner af 30 minutter, Facetime, Messenger, Zoom
 • Samtaler på mit kontor i Hellerup, min. 2 x 30 minutter
 • Samtale på anden adresse/lokation, min. 2 x 30 minutter
  Fx. Walk & Talk, kørselsbetaling, min. 2 x 30 minutter 

 

Der udleveres en logbog ved forløbets begyndelse, der danner grundlag for hele forløbet.
Forløbet indeholder 20 sessioner af 30 minutter og betales samlet.

Pris: 8500 Kr. incl. moms.

___________________

.
De to vigtigste dage i dit liv er den dag du blev født, og den dag du forstår hvorfor
 – Mark Twain

 

⇓      ⇓

 

 1. Your career and your life should make sense to you and be significant to yourself and others – and in my experience, it is often so much simpler than you think it is.
  .
 2. Change and challenges are your natural given opportunity to stop and consider both your life and your career in a new light.
  .
 3. At times you may find yourself to be in a new and unfamiliar ‘landscape’ of your life. In these periods of life it is extremely useful to have a “travel guide” by your side.
  .
 4. It is during these stages of change that I have my strongest skills, competences and experience, to pour out to you as your powercoach and mentor.
  .
 5. Power coaching means that you will stand strong and powerfull in both your exterior life/carriere and the social, mental and emotional platform that makes it up for your inner world.
  .

If you are curious about which life phase you are in, you can read more here about your specific “Life phase”.

___________________
 

Power Coaching, single session

Is very usefull when it comes to one specific challenge or topic.
You’ll get the most benefit out of this when you prior to this, have been in a coaching course.
If you choose to book a single conversation to find out if I should be your coach, we will offset this in the price when you buy a course.

Each Power Coaching session lasts about 60 minutes.

Price: 950 kr. incl. VAT.

___________________
 

Mentoring course – 10 x 1 hour 

You have the following options with this process:

 • Online sessions, e.g. Facetime, Messenger, Zoom
 • Conversations at my office in Hellerup
 • Conversation at other address / location
  For example. Walk & Talk (Run Payment).

A logbook is provided at the beginning of the course, which forms the basis for the entire course.
The course contains 10 sessions and is paid at the beginning of the course.

Price: 7500 Kr. incl. VAT.

___________________


Mentoring course – 20 x 30 minutes

For you who know that you need a mentor by your side for a longer period of transition who can coach, challenge and retain you over a longer period of time and change.

You can use your 20 x 30 minute ‘clip’ as you please and prefere and you can use it as follows:
.

 • Online sessions, e.g. Facetime, Messenger, Zoom
 • Conversations at my office in Hellerup
 • Conversation at other address / location
  For example. Walk & Talk (Run Payment)

.

A logbook is provided at the beginning of the course, which forms the basis for the entire course.
The course contains 20 sessions of 30 minutes duration and is paid at the beginning of the course.

Pris: 8500 Kr. incl. moms.

___________________

.

The two most important days of your life are the day you were born and the day you understand why – Mark Twain

 

.

Booking

 Book your prefered session/course further up this page.

Or book a free online clearifying session below.

Video