Dossmann modellen

Selvforståelse er nøglen og vejen til personlig og professionel succes

UNIVESALNØGLEN TIL SUCCES 

Det er en universalnøgle til at få frigivet dit medfødte potentiale, samtidig med at den er det mest succesfulde redskab til at gøre dine mål, drømme og visioner til en realitet i den virkelige verden.

DOSSMANN MODELLEN KAN KOMBINERES MED DIT PERSONLIGE ASTROLOGISKE BLUEPRINT HVILKET GIVER
DIG ET ENDNU BEDRE OG STÆRKERE RESULTAT BÅDE I DIT PERSONLIGE OG I DIT PROFESSIONELLE LEDERSKAB

 

lad os kigge på de 5 trin i dossmann modellen:
.

1. trin

E – motioner – arvegodset fra din familie

På dette trin, bliver du fuldstændig bevidst om dine følelser og ikke mindst din underbevidsthed, der for langt de fleste mennesker, styrer 95% af vores adfærd – og det er helt uden at vi er bevidste om det.

Denne indsigt og forståelse vil give dig en oplevelse af lethed, der sætter dig fri til at forme dit liv som du ønsker det skal være.

2. trin

Mindset – tankens kraft aktiveres

På dette trin bliver dine gamle begrænsende tankemønstre justeret.
Du bliver i stand til at tænke frit. Du oplever en ny klarhed og den kraft, der gemmer sig i den frie tænkning og tale.
Du får en mental skarphed der gør dig i stand til at se målet og vejen dertil, på en helt ny måde
.

3. trin

Værdier – dit personlige fundament og dit stærkeste kompas

På dette trin får du styr på dine værdier, som bringer dig sikkert igennem emotionernes storme og dine impulsive handlinger, når du udfordres i din ydre verden.
Hvilke værdier du vælger, vil påvirke dine valg og handlinger og derved den person og det menneske, du ønsker at være i verden.

4. trin

Den lette vej – at gøre det der er rigtigt for dig

Den stærkeste kraft i universet, er kærlighed og der findes ikke nogen stærkere kraft en når et menneske tager en beslutning, der omsættes til en handling – og personen følger sit hjerte.

På dette trin søger og finder vi sammen den sti og den retning for dig, der har den mindste modstand og den største glæde, på vejen mod dit mål, din drøm og din vision.

5. trin

Det karismatiske lederskab – at stå ved den du er

Det stærke personlige lederskab består i, at sætte grænser, så du ikke bliver forstyrret på din vej mod det mål du har sat for dig selv og for den gruppe af menneske, som du har ansvaret for.

På dette trin får du styr på evt. skyldfølelse, du får klarhed over dine motiver og indser, at du sagtens både kan stå selv og gå selv – hele vejen.

.

Du kan selvfølgelig altid vedligeholde eller blive bedre og stærkere på de 5 trin, men virkeligheden viser, at det ofte er ét eller to af områderne der har brug for mest opmærksomhed, for at styrke dig i dine bestræbelser på at nå dine mål og gøre dine drømme og visioner til virkelighed.

Klik herunder og læs hvordan du kan nå dine mål og gøre dine drømme og visioner til virkelighed, ved at arbejde sammen med mig.

.

Sådan kommer du i gang med det samme

KLIK HER

og læs hvordan vi i to samarbejde får dig i mål

Alle forandringer begynder med en ide og en beslutning

Adress

Dossmann
Strandvejen 70, 2
2900 Hellerup

Contact

+45 40 30 00 83
……………………………….
calvin@dossmann.dk

Info

CVR: 21126888
Nordea: 2130 – 7563550613
Mobile Pay: 4030 0083